BhakthyA Prayacchathi – SudhAmA Charithram – AchAryan Ananda BhAshpam

Updated on June 11, 2021 in Acharyas
0 on June 11, 2021

Srimathe Rangaramanuja Mahadesikaya Namaha
Srimathe Sri Varaha Mahadesikaya Namaha
Sri Velukkudi Krishnan Swamy Thiruvadigaley Sharanam
Sri:

Dasanudasan

 
  • Liked by
Reply
Loading more replies