Hari hara brahma supujitha sevitha Gaja Lakshmi SadhA PAlayamAm?

Updated on June 14, 2024 in Avatars
0 on June 14, 2024

Srimathe Rangaramanuja Mahadesikaya Namaha

Srimathe Sri Varaha Mahadesikaya Namaha

Ashtalakshmi Sthothram la indha line keten

Hari hara brahma supujitha sevitha Gaja Lakshmi SadhA PAlayamAm?

Hari Gaja Lakshmi thAyArai sevipara pujai pannuvara?

Idhu Devi Mahathmyam based shlokama?

Because indha song enakkum en son kum romba pidikkum. En son dhan indha song kekka vechan

 

Dasanudasan

 
  • Liked by
Reply