ஆழ்வார் பாசுரம்

Updated on October 4, 2022 in Azhwars
1 on October 2, 2022

நமஸ்காரம்
அடியேன் ஒரு முறை வேளுக்குடி சுவாமியின் உபன்யாசம் கேட்டேன் அதில் நம்மாழ்வார் பெருமாளிடத்தே என்னை நீ நேரில் வந்து திட்டு என்பார்
ஏன் அப்படி சொன்னார் என்றால் பெருமாள் சுதந்திரன் ஆயிற்றே எனக்கு அருள் செய் என்றால் மாற்றி செய்வான் அதானால் என்னை இகழ் என்றால் வந்து புகழ்வான் அனுகிரஹிப்பான்
அந்த திருவாய் மொழி பதிகம் எது

 
  • Liked by
Reply
0 on October 4, 2022

Srimathe Rangaramanuja Mahadesikaya Namaha

This is new to adiyen. Will note it Swamy.

Adiyen not sure such a BhAvam is even possible. Why would azhwar long for Pugazh or Igazh?

புகழ் இகழ் ஆழ்வாருக்கு என்ன வித்யாசம்?

Dasanudasan

  • Liked by
Reply
Cancel