ஏகாதசி அன்று ஸ்ரார்த்தம், தர்ப்பணம் போன்ற வற்றை செய்யலாமா

Updated on July 19, 2020 in Daily rituals and practice
4 on July 14, 2020

Swami Namaskaram,
This Aadi month (Dhashinayana punya kaalam) falls on Ekhadasi; since we practice “Ubhavasam/Vratham” on Ekahadasi day, can perform Tharpanam on that day? Some say, we are NOT supposed to do any tharpanam whereas some opines that we can do that.
Request Swamy to clarify on this.
 – – –  – – – –
பக்ஷே பக்ஷே ஏகாதஷ்யாம் ந யாஜயேத், ந தர்பயேத் , ந ஷ்ராத்3த4 கர்மம் குர்வீத – ஸ்ருதே ஷதபத2 ப்3ராஹ்மணே ஷுக்ல யஜுஷி யாஞவல்க்ய:

அதாவது யாரெல்லாம் ஏகாதசி அன்று ஸ்ரார்த்தம் செய்வதில்லையோ, யாரெல்லாம் சபிண்டீகரணம் அன்று. ஏகாதசி வந்தால் அந்த நாளை விட்டு அடுத்த நாள் ஸ்ரார்த்தம் செய்கிறார்களோ அவர்கள் ஏகாதசி அன்று தர்ப்பணமும் செய்ய வேண்டாம்.

அவசியம் உபவாசம் அநுஷ்டிக்க வேண்டும்.

 – – – – –

Adiyen Ramanujadhasan,
 

 
  • Liked by
Reply
0 on July 16, 2020

Namaskarams Swamy,How do we interpret this? Could you elaborate further? Can anybody who is doing shradham on other thidis (except Ekadesi) do tharpanam tomorrow? Should they fast tomorrow even if tharpanam is performed?Adiyen Dasan

  • Liked by
Reply
Cancel
0 on July 16, 2020

Srimathe Rangaramanuja Mahadesikaya Namaha

Tarpanam to be for those who are eligible. Today it is to be done as per Ashramam communication.

Dasanudasan

  • Liked by
Reply
Cancel
0 on July 16, 2020

Dhanyosmi swamy🙏🙏

  • Liked by
Reply
Cancel
0 on July 19, 2020

In which text is this sloka available?

  • Liked by
Reply
Cancel