மாத விலக்கு

Updated on March 13, 2023 in Daily rituals and practice
11 on March 10, 2023

Adiyen swami,

1. Adiyen requesting to clarify about rituals during monthly periods time for ladies. As we are staying alone , how can I follow rituals for monthly problem and how i can do நைவேத்தியம் for perumal. In my home, we are staying out of tamilnadu, no in laws were with us. Then how can I do?? Now a days , no practice for sitting alone during periods time.

2. Adiyen requesting that for some exceptional cases, can we outside food (hotel food) while travelling, during sick days, during periods time and in any family functions.

3. Adiyen requesting that what is the mantra for while doing நைவேத்தியம் for perumal in our home. With swami ramanujar ‘s grace, i did samashrayanam before 10 months only. So that only so many doubts raising and swami and perumal giving training to practice rituals to come vaikundam and clearing 1 by 1 in my life, that i can feel.

4. Adiyen requesting that sometimes i feel fear that i won get moksha because of my past , present and my future mistakes. Due to that i feel a lot. Because of that fear, sometimes i feel that perumal and swami ramanujar will reject me nu. Because of that fear, my believe on perumal and swami ramanujar getting reduce. After sometimes, am crying a lot and asking sorry for doubting them from heart. Why like these happening?? How to control my thoughts negative on perumal and swami?? After hearing any upanyasam of swami velukkudi, i am getting clarify and getting positive. Because of this, swami and perumal ll get anger on me?? என்னை ஒதுக்கிவிடுவார்களா?? Pls adiyen requesting ti clarify all my doubts.

Adiyen aiswarya ramanuja dasi.

 
  • Liked by
Reply

Amma, namaskaram.

nothing to worry at all.

Let us wait for knowledgeable elders to address your queries with sastram based answers (not one’s own answers).

In the meanwhile I would like to assure you that Udaiyavar and Perumal will not ignore someone who is trying to come closer to Perumal. They are more eager to receive us in Vaikuntham than we are eager to go there.

Whenever you feel down, please listen to upanyasam. That will give you strength. Even at other times please hear upanyasams.

I am sure you have heard about Vibheeshana saranagathi part in Ramayanam. When Vibheeshana came for saranagathi, there was huge debate whether he can be let to join Lord Rama’s group. After hearing all inputs, Lord Rama said, “even if one surrenders slightly, I will protect that person from all kinds of fears (including fear of rebirth), this is my vow.” He also said, even if Ravana comes for surrender I will give him shelter.

Please remember this promise by Lord Rama everyday.

adiyen dasan.

  • Liked by
Reply
Cancel
5 on March 10, 2023

Adiyen swami,

Thanks a lot for ur reply. Let me wait for reply. My biggest fear is that after samashrayanam why like these kind of distraction is coming?? Am i doing any mistake?? After some time, once my mind became peace, i feeling and going to pooja room and asking perumal to forgive me. How swami ramanujar and perumal will take this kind of attitude and consider me?? After samashrayanam, i got deliver (c section) and now only am getting cure little by little. Past 1.5 months only bhagavan changed my actions like after bathing only cooking, no onion and garlic eating, whenever I feel down like above , i start to chant om namo narayana and guru paramparai and aacharyar vali slogans. My almost fear is that swami and perumal accepted me for samashrayanam, because of themஅனுக்கிரகம் only i became adiyen to them. இப்படி பட்ட ஒரு சிஷ்யைஆ என்று என்னால் சுவாமிக்கு அவப்பெயர் வந்து விடுமோ என்று பயமாக உள்ளது.i couldn’t able to give in return for swami anugraham till full this jenmam. Am in very big confusion. If my doubts and question are wrong means , pls forgive me this adiyen one and everyone.

“இப்படி பட்ட ஒரு சிஷ்யைஆ” என்று எண்ணி நாம் வருந்துவது சரியே. 

ஆனால் அவர் பார்வை அப்படி இருக்காது. அவர் பார்வையோ “இப்படி பட்ட நிலையிலும் ஒரு சிஷ்யையாக இருக்கிறாரே!” என்று பெருமிதம் கொள்வார்.

அதனால் கவலை படவோ சந்தேகபடவோ அவசியமே இல்லை. 

 

Namaskaaram Aiswarya Amma,

adiyen received acharya sambandam and did samashreyam 5 years ago and was the first in the entire family. adiyen can relate a lot of devareer’s questions with adiyen’s own experience as well. For offering during periods, adiyen raised a similar thread in 2019 https://www.kinchit.org/dharma-sandeha/thread/offerings-during-periods/  . Please listen to Enpani 932 as well. 

For Thiruvaradana Kramam, best is to get instructions from devareer’s acharya mutt. adiyen created a simple cheat sheet for reference many years ago. reference

On whether devareer will get moksha or not, leave it to Udayavar and he will take care of it. As Kambandasan Swami said, we will do our kinchit and the rest will be taken care of by the 1000-headed Adishesha Sri Ramanujacharya. 

Please continue to listen to our Swami’s Upanyasam as much as devareer can. Velukkudi’s swami’s Saranagathi Gadyam is a good one to clear a lot of devareers questions on this topic. 

adiyen

Please listen to Enpani 2770 for devareer’s question 4

Our Swami’s karunaye கருணை

on March 13, 2023

Adiyen swami,

Yes. Morning itself i heard and got positive attitude and strength. Now i feel free after i put all my burdens on swami ramanujar and perumal and தாயார். I thought its that for my question only nu. Thanks a lot to swamigal thiruvadi.

Show more replies
  • Liked by
Reply
Cancel
0 on March 11, 2023

Aiswarya Ramanuja dasi,

Thanks a lot for ur reply swami. Me too thought the same to hear once again Sarangathi Gadyam.

  • Liked by
Reply
Cancel
0 on March 12, 2023

Kambandasan Swamy = Sri Velukkudi Krishnan Swamy

  • Liked by
Reply
Cancel

namaskAram amma,

Today’s enpaNi Audio #2770 will answer your question. Our swAmy as usual graced his beautiful answer.

adiyEn dhAsan.

on March 13, 2023

Adiyen swami,

I heard and feel free. Thanks for ur response swami.

Adiyen.

Show more replies
  • Liked by
Reply
Cancel