பெருமாளுக்கு கோபம் வருமா?

Updated on June 17, 2019 in Avatars
3 on June 13, 2019

ஸ்ரீமதே ரங்கராமானுஜ மஹாதேசிகாய நம:
ஸ்ரீமதே ஸ்ரீவராஹ மஹாதேசிகாய நம:

ஸ்ரீ வேளுக்குடி கிருஷ்ணன் ஸ்வாமி திருவடிகளே சரணம்

இரண்டு நாள் முன்னால் SVBC2 channel சஹஸ்ர தீப அலங்கார சேவா வில் ஊஞ்சலில் திருப்பதி பெருமாள் மிகவும் கோபமாக உம் என்று காண பட்டார்

நாங்கள் யோசித்தோம் பெருமாளுக்கு கூட கோபம் வருமா என்று?

பொதுவாக பிரசன்னமாக இருப்பார்

தயவு செய்து சாதீங்கோ அடியேன்

அடியேனுக்கு அடியேன்

 
  • Liked by
Reply

Sri Ramanuja Munaye Namaha,

Sri Velukkudi Krishnan Swami Guruve Namaha,

 

Dear BhagavAta,

 

Meantime, Swami blesses us in EnPani audio, adiyen will share form Swami’s upanyasams.

 

Reason1: Our Dealing with BhagavAn:

Swami has said, the Archai (Deity) Perumal expression is different for different devotees even though all devotees look at same Perumal. Say we are in line for Dharshan of Perumal in Temple, to one person, HE will be reflecting a Playful (Soulabhyam) expression, to another BhagavAn will be reflecting Swamithvam (King) expression, to another HE will be reflecting Anger (Kopam) expression etc…..

So, It won’t be same for all viewers though it is common Perumal in Temple. It all depends up on how much BhagavAn is Happy on us or Upset on us.

As an example, If BhagavAn has provided a way to follow some things (just as an example, like Satvik eating habits, Kainkaryam to a Sanatana Dharmam Trust, or Kainkaryam in Divya Desams, or any Paropakaaram etc…) and we are capable of doing it, but we don’t do it, then Perumal is upset initially, then later our repetitive acts will result in Perumal’s Kopam (Anger) to fix us for our benefit (JeevAthma Swaroopam reinstatement)

 

So Sri Velukkudi Krishnan Swami has said two things:

  1. Ishtam Seikai / இஷ்டம் செய்கை (Do what BhagavAn likes),
  2. Anishtam Thavirkkai / அனிஷ்டம் தவிர்க்கை (Don’t do anything that BhagavAn don’t like).

 

Swami has said, if we are not able to do the Ishtam Seikkai, Perumal still forgives, but HE doesn’t forgive, if we don’t follow Anishtam Thavirkkai.

 

So, first step is to skip any practices that BhagavAN doesn’t like ASAP. Then, depending up on our Yatha Shakthi (one’s own ability), we can do slowly the Ishtam Sekai (what BhagavAN likes). If we are not able to do all the Ishtam that BhagavAN likes, still BhagavAN is Elimai and forgives, but ANishtam Seikai is most dangerous and to be avoided by everyone.

 

*****************************************

Reason2: Our Dealing with BhagavAtAs (Devotees):

In Srimadh Ramayanam, there is an instance where Ravana’s son Indrajit or someone (I’m not sure who) was using all his astram-shastram on SriRama BhagavAn, but BhagavAn was very cool and fought back, but when he starting attacking HanumanJi (Anjaneeya Swami) and he wounded our HanumanJi, then, SriRama BhagavAn called one of KALYANA GUNAM “KOPAM” and then he killed Indrajit, since BhagavAN will TOLERATE any acts against him, but doesn’t tolerate any act against HIS PURE devotees.

 

Swami says it clearly, that we JeevAtmas also get Anger (Kopam), but that reason is due to our own frustration caused due to non-fulfillment of our attachments on material things, which is Anger due to self-fish reasons.

But BhagavAn’s Anger (Kopam) is not due to any of HIS selfish reasons, since everything is HIS property. So Bhagavan in Mind, if HE thinks,

கோபமே வா என்று சொன்னால் கோபம் வரும்,

கோபமே போ என்று சொன்னால் கோபம் போய்விடும்.

 

So Kopam is also a Beautiful Kalyana Gunam of BhagavAN which Protects all Sharanagthas, so we need to be in BhagavAN’s “Anishtam Thavirkkai & Ishtam Seikkai” category, if we don’t want to enjoy this particular Kalyana Gunam “Kopam” of BhagavAn. But BhagavAN has given Jeeva Swathantriyan (Independently Dependent on BhagavAN) for us to decide what we type of BhagavAn’s Kalyana Gunamas needs to be enjoyed by us. So, it all depends up on us.

So, one has to revisit their own daily activities and sort out what can be done and how to improve things for BhagavAn’s happinees to have BhagavAn’s pleasantful expression all the time.

 

However BhagavAn is also Playful with Sharanagathas, sometimes HE shows Anger face for fun depending up on situation, as Swami Vedanta Desikan Says in Rahayasa Traya Saarnam “ராஜகுமாரனுக்கு கிடைக்கும் லகு தண்டனை போலெ”

[Means, If a Prince eats a FULL Meals with many varieties of Sweets, say 10 different sweets etc… then the King if wishes to play with his son Prince or to correct his sons issues or to channelize him on correct method, then king tells his servants to take off the best sweet that his son prince likes in the next meals. But this is a punishment for the Prince, but to others it is funny because, the Prince already has remaining 9 different sweets in his plate to eat, just his favorite sweet is taken off. SO “லகு தண்டனை” means “Easy punishment” for Sharanagathas. And anyone who has said atleast by Mind at a Minimum as “UNN THIRUVADIGALEY THANJAM” is a Sharanagathan]

 

Adiyen Sri Velukkudi Krishna Dasan,

Swami Vedanta Desikan ThiruvAdigalaey Sharanam.

Uyya Oraey Vazhi UdayavAr ThiruvAdi,

Sarvam SriKrishnarpanam Asthu.

  • Liked by
Reply
Cancel
0 on June 15, 2019

Srimathe Rangaramanuja Mahadesikaya Namaha
Srimathe SriVarAha MahAdEsikAya Namaha

Goosebumps Swamy
“SriRama BhagavAn called one of KALYANA GUNAM “KOPAM” and then he killed Indrajit, since BhagavAN will TOLERATE any acts against him, but doesn’t tolerate any act against HIS PURE devotees.”

Adiyen remember two days back analysing why SriRama gave an option to Ravana “Indru pOi nAlai vA” and not that option to “vAli” and thought the same as devareer

SitA pirAtti apaharanam is “Bhagavath apachAram” same as “kAkAsuran” which was forgiven while
VAli’s atrocities on Sugreeva was a “BhAgavatha apachAram”

Similarly Sugreevar also did a “BhAgavatha apachAram by ignoring Lakshmana Swamy. He gave seat only to SriRama not to Lakshmana. Because of this first time Sugreeva got hit by vAli. Next time SriRama himself asked Lakshmana Swamy to garland Sugreeva as ashirvadham. Nullifying the apachAram and Sugreevan won” – Srimath Thirukkudanthai Andavan Sri Vedanta Ramanuja Mahadesika Swamy.

Adiyen don’t think Lakshmana Swamy would have mind if seat was given to him or not as SriRama is everything to him but SriRama took a note of it and accounted it.

Such a beautiful intricacy explained by AchArya mind blowing every small thing has a reason.

Dasanudasan

  • Liked by
Reply
Cancel

Sri Ramanuja Munaye Namaha

Nandri Vikram Bhagavata for the Satvika ? understanding based on references from Swami’s upanyasams.?

Sri Velukkudi Krishnan Swami Thiruvadigalaey Sharanam?

  • Liked by
Reply
Cancel
Loading more replies