பகவானிடம் சரணாகதி செய்தவர்களுக்கு ஆத்ம சாட்சாத்காரம் அதாவது ஆத்மாவை காணப் பெறுதல் என்பது

Updated on July 8, 2020 in Karma
1 on July 8, 2020

பகவானிடம் சரணாகதி செய்தவர்களுக்கு ஆத்ம சாட்சாத்காரம் அதாவது ஆத்மாவை காணப் பெறுதல் என்பது தேவைப்படுமா?

அதாவது பிறப்பிற்கு காரணமான முக்குணங்களை தாண்டும் பொறுப்பையும் பகவானிடம் விட்டபிறகும், உயிர் இருக்கும் காலத்தில் மூன்று வித தியாகங்களை கொண்டும் அந்த முக்குணங்களினால் ஏற்படும் செயல்களில் நொந்து கொண்டு பொழுது போக்கி , என்னால் எதுவும் முடியாது என்று தெரிந்து கொண்டு பகவானிடம் சரணாகதி செய்த பிறகு ,விளைவது என்ன!? விளைவது ஆத்ம சாட்சட்காரமா அல்லது …??? நேரே வைகுண்ட ப்ராப்தியா?

 
  • Liked by
Reply
0 on July 8, 2020

Srimate Ramnujaye NAmaha

Swami i have heard that one of the features which we have to realize is that we are meant to do some service to Perumaal. How and what service for each one of us? That is the “self-realization” in bhakthi margam.. In jnana or other paths the self-realization” is limited to understanding that “soul is different from body” but this realization is indirectly realized in the definition/scope of self realization in Bhakti margam.

Adiyen

  • Liked by
Reply
Cancel
Loading more replies