ஜென்ம நட்சத்திரம்!

Updated on August 11, 2021 in Festivals
4 on August 10, 2021

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீ மதே ராமாநுஜாய நம:

பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு
என நம் வாழும் ராமானுஜர் வாழ்க !

எல்லாம் வல்ல
பெரிய பிராட்டியார் சமேத பெரிய பெருமாளை பிரார்த்திறாகின்றோம் !

இந்த இனிய நாள் நம்சுவாமியின் ஜென்ம நட்சத்திரம்!

திருவடிதாள் பணிகின்றோம்!

அடியேன் தாஸாநு தாஸன்

 
  • Liked by
Reply

அங்ஙனமே பிரார்திக்கும்

அடியேன்.

  • Liked by
Reply
Cancel
0 on August 10, 2021

Srimate Raamanujaye Namaha,

Let us thank swami for his tireless service via enpani and various upanyasams and wish that his service reaches many more people in times to come.

Adiyen

 

 

  • Liked by
Reply
Cancel
0 on August 10, 2021

Pray to Perumal to give him healthy life to continue his work uninterruptedly.

adiyen

  • Liked by
Reply
Cancel
0 on August 11, 2021

Swami thiruvadigaluku pallandu pallandu

adiyen

  • Liked by
Reply
Cancel