கிருஷ்ண ஹ்ருதயம்

Updated on July 3, 2020 in Avatars
0 on July 3, 2020

Srimathe Vedantha Ramanuja Mahadesikaya Namaha
Srimathe Rangaramanuja Mahadesikaya Namaha
Srimathe Sri Varaha Mahadesikaya Namaha
Sri Velukkudi Varadachariyar Swamy Thiruvadigaley Sharanam
Sri Velukkudi Krishnan Swamy Thiruvadigaley Sharanam
Sri Velukkudi Ranganathan Swamy Thiruvadigaley Sharanam

Sri:

Krishnan during Vishwaroopam in Bhagavath Gita told “Hey Arjuna see Bhishma, Drona everyone going inside my mouth, even if your sankalpam is otherwise only my Sankalpam will work”

Whereas Bhishma made Sankalpam that Krishna will take weapon and Krishna took chariot’s chakram and used it as weapon for Bhishma’s sake

He is Bhaktha ParAdheenan

Solluvarey thavira avar bhaktha sankalpathukku dhAn mukhiyathuvam kuduppAr

This we can see in pAnduranga based stories. A bhaktha will do Ashirvadham that “you couple will have child” Panduranga will make it happen even though the “horoscope will not have putra bhagyam”. May be vishesha dharmam.

Seri, enna difference nu neku thondrathu na

Krishna is insisting on swa dharma paripAlanam

Follow Kshatriya dharma of fighting and not to fall for emotions

Be a warrior in battlefield

Whereas Bhishma followed his fighting dharma so Krishna was pleased

If this inference is incorrect please share correct perception
Kshamikka PrArthikiren
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Dasanudasan

 
  • Liked by
Reply
Loading more replies