யோகத்தில் ஸித்தி என்றால் என்றால் என்ன?

Updated on October 1, 2018 in Daily rituals and practice
0 on October 1, 2018

ஸ்ரீமதே ரங்கராமானுஜ மஹாதேசிகாய நம:

யோகத்தில் ஸித்தி அடைந்தவர் என்றால் என்ன?

ஆத்ம ஞானம்= கைவல்யம் ?
பகவத் சாஷாத்காரம் = நித்ய கைங்கர்யம்?

தாஸானுதாசன்

 
  • Liked by
Reply
Loading more replies