மகாலெஷ்மி

Updated on December 11, 2016 in General
3 on November 29, 2016

ஹரிஓம் ஸ்வாமி அடியேனுக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏகாதசி விரதம் சில சமயங்களில் சாதரண காலண்டரில் ஒரு தேதியும் ஸ்வாமியின் kkt காலண்டரில் ஒரு
தேதியும் உள்ளது வைஷ்ணவர் அல்லாதவர்கள் எந்த தேதியில் விரதம் கடைபிடிக்க வேண்டும் ஸ்வாமி?
அடியேன் தாசன்.

 
  • Liked by
Reply
2 on December 4, 2016

ஹரிஓம் ஸ்வாமி அடியேனுக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏகாதசி விரதம் சில சமயங்களில் சாதரண காலண்டரில் ஒரு தேதியும் ஸ்வாமியின் kkt காலண்டரில் ஒரு
தேதியும் உள்ளது வைஷ்ணவர் அல்லாதவர்கள் எந்த தேதியில் விரதம் கடைபிடிக்க வேண்டும் ஸ்வாமி?
அடியேன் தாசன்.

From Mahalakshmi

on December 7, 2016

Panchangam reference will differ. Better follow KKT kinchitkaram calendar.

A person who follows Vishnu is a Vaishnava.

A person who follows ONLY Vishnu is a SriVaishnava.

If Vaishnava is not just Brahmin. Please don’t misunderstand.

?

on December 11, 2016

நன்றி ஸ்வாமி

Show more replies
  • Liked by
Reply
Cancel
Loading more replies