கலங்கிய நீரில் மீன் பிடிக்க நினைப்பது…. கடினம்??

Updated on July 18, 2021 in General
10 on July 17, 2021

Dear Swamy/Periyava,

Adiyen ramanujadasan.

Sometimes I felt that , with this Bad (corrupted) mind/Soul I am praying hard to get blessings from சுத்த சத்வ மயம் பெருமாள் தாயார் ! It’s not fitting to keep Diamond (Perumal) in Dirty place(my soul/mind)! I cry sometimes that why Perumal has to take such big effort to bless this neechan (me)! It’s not easy all time to think Satva Gunam… Trying my best but other priorities/ activities changing again mind/soul to dirty….

Adiyen Neechan.

 
  • Liked by
Reply
1 on July 18, 2021

Srimate Raamanujaye Namaha,

Very nice thought swami. 🙏.

But i feel we are fish to be caught by Perumaal..and Perumaal is expert and can catch in any condition.

Adiyen
Thirukachidaasanudasan

on July 18, 2021

Lovely words about the supreme

Show more replies
  • Liked by
Reply
Cancel
0 on July 18, 2021

Swamy,
Adiyen is the Neechan most. All devareer are greatest who guides us.
Dasanudasan

  • Liked by
Reply
Cancel
1 on July 18, 2021

Swamy Desikan says he is Neechan
Azhwar says naayaen vandhu adainthen
(Came as a dog)

They are actually great

The one who thinks and be submissive as those greats are the fishes who will be saved first.

Ref: Matsya avathAram

Srimathe Rangaramanuja Mahadesikaya Namaha

MahAVishWAsam means unshaken faith on Sriman NArAyaNa a quality of SharanAgathan.

on July 18, 2021

Mikka nandri Swamy for mahavishwasam explanation

Show more replies
  • Liked by
Reply
Cancel
0 on July 18, 2021

Thaila DhArAvath constant devotion like oil and not scattered like water.

So how to achieve this?
Adiyen have simple technique

Whenever Adiyen think of PerumAL those two or 3 minutes have strong focus on him.

We do have distraction like TV ,office etc. So I make sure wherever Adiyen Go Perumal comes with me.

Someway relate to him in whatever event in life.

Sandai
Sandhosham
Dhukkam
Ellam avan dhAn

Kovam vandhalum Perumalai dhan thittuven like SisupAlan
Eppadiyum avan kitta dhan poganum

Avan leelai nadathattum

This was discussed in older threads I remember.

  • Liked by
Reply
Cancel
1 on July 18, 2021

வாளால் அறுத்து சுடினும்
மருத்துவன் பால் மாளாத காதல் கொண்ட நோயாளன் போல்

அந்த அளவுக்கு பக்குவம் அடியேனிடம் கிடையாது

திட்டினா கோபம் வருகிறது
கோபத்திற்கு அடிமை

எதை பார்த்தாலும் ஆசை
காமத்திற்கு அடிமை

பெருமாளுக்கு அடிமை என்று பொய் சொல்லி விட்டேன்

பெருமாளின் அடியார்க்கு அடிமை என்றும் அச
த்தியம் செய்து விட்டேன்

குரு சொன்னது போல் உள் இருக்கும் அரக்கர்கள்

காமம் குரோதம் லோபம் மோகம் மதம் மாத்சர்யம்

இந்த விரோதிகளை ஒழித்தால் தான் உண்மையான

சரணாகதி

on July 18, 2021

அருமை 👌

Show more replies
  • Liked by
Reply
Cancel
Loading more replies